Pārsūdzības

Lēmums par sodu:

  1. Jāpārsūdz 10. Darba dienu laikā,
  2. Ja paspēj, tad vajaga pieprasīt visus lietas materiālus( materiāli jānosūta 3 darba dienu laikā),
    (Paraugs),

Lēmums par lietas ierosināšanu:

  1. Lūgums par visu lietas materiālu saņemšanu uz epastu un lietas izskatīšanu Tavā un
    aizstāvju klātbūtnē. (Paraugs)

Elektroniski, bez epasraksta var iesniegt: https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts
Vai ar elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz iestādes epastu.