Kas mēs esam?

Latvijai ir viena no labākajām konstitūcijām – Satversme. Tas ir valsts pamatlikums, kurā
paredzētas un ievērotas visu mūsu pamattiesības. Tajā iekļauta arī tēze par to, ka vara pieder
tautai. Reti, kurā mūsdienu konstitūcijā šī tēzee vēl palikusi. ‘’Viens likums, viena taisnība
visiem’’ nav tikai tukši vārdi. Tā ir filozofija. Tiesiskas un brīvas valsts filozofija.
Taču pēdējā laikā bieži novērojam, ka šī filozofija netiek ievērota. Tādēļ arī tika radīta
biedrība ‘’Sabiedriskie Satversmes Sargi’’. Tās galvenais mērķis ir likt ierēdņiem ievērot valsts
pamatlikumu Satversmi. Likt rīkoties tikai saskaņā ar Satversmi. Mūsu senči ir bijuši ļoti viedi
uzrakstot šo dokumentu un mūsu visu pienākums ir iestāties par savu Satversmi. Viens par
visiem un visi par vienu. Vienota tauta ir neuzvarama.
Biedrības mērķi statūtos:

 1. Atbalstīt, izglītot, konsultēt cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzības jautājumos, kā arī
  cilvēka juridiskās izglītošanas veicināšanu;
 2. Veicināt trūcīgo un sociāli mazaisargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu,
  juridisko aizstāvību un drošību;
 3. Veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību, kā arī pienākumu un tiesību apzināšanos tajā;
 4. Labdarības pasākumi ar mērķi izzināt un aizstāvēt savas cilvēktiesības;
 5. Sadarbība ar līdzīgām biedrībām Latvijā un ārvalstīs, valsts un pašvaldību iestādēm un visa
  veida medijiem;