Kas ir Sabiedriskie Satversmes Sargi?

Latvijai ir viena no labākajām konstitūcijām – Satversme. Tas ir valsts pamatlikums, kurā paredzētas un ievērotas visu mūsu pamattiesības. Tajā iekļauta arī tēze par to, ka vara pieder tautai. Reti, kurā mūsdienu konstitūcijā šī tēzee vēl palikusi. ‘’Viens likums, viena taisnība visiem’’ nav tikai tukši vārdi. Tā ir filozofija. Tiesiskas un brīvas valsts filozofija. Taču pēdējā laikā bieži novērojam, ka šī filozofija netiek ievērota. Tādēļ arī tika radīta biedrība ‘’Sabiedriskie Satversmes Sargi’’. Tās galvenais mērķis ir likt ierēdņiem ievērot valsts pamatlikumu Satversmi. Likt rīkoties tikai saskaņā ar Satversmi. Mūsu senči ir bijuši ļoti viedi uzrakstot šo dokumentu un mūsu visu pienākums ir iestāties par savu Satversmi. Viens par visiem un visi par vienu. Vienota tauta ir neuzvarama.